Dierentolk of paragnost inschakelen?

Je kan een dierentolk of paragnost inschakelen.

Waar wij over dierentolk spreken op deze pagina, bedoelen we dierentolk of paragnost. 

Een dierentolk geeft informatie naar aanleiding van intuitief contact met jouw dier. Deze informatie kan verschillen per dierentolk, als je meerdere dierentolken inschakelt.

Dierentolken geven met hun informatie vaak aanwijzingen over de zoekrichting of locatie waar jouw kat zich kan bevinden.

Deze informatie leidt niet 1-2-3 tot de locatie zelf. Een dierentolk kan bijvoorbeeld zeggen dat jouw kat een groen veld ziet, en hoge bomen. De vertaling van deze informatie naar de praktijk is vaak niet eenvoudig en voor meerdere interpretaties vatbaar.

Ook kan het zijn dat een dierentolk aangeeft dat jouw kat nog leeft en een andere dierentolk zegt dat jouw kat niet meer leeft. Dit kan erg verwarrend zijn voor mensen. Houd hier rekening mee als je een of meerdere dierentolken inschakelt.

Onze ervaring met dierentolken is dat bij veel dierentolken de informatie die zij geven naar aanleiding van intuitief contact met een dier niet specifiek / concreet is wat betreft het vinden van een lokatie van een kat. Bijvoorbeeld beelden van 'een sloot', 'grasveld', 'een hoog gebouw', 'huizen met rode daken' en 'hoge bomen' zijn termen die vaak voorkomen bij dierentolken en vermiste katten.

Al met al is het dus een uitdaging om eventuele informatie van een dierentolk in het juiste perspectief te kunnen zetten gezien de gehele situatie(analyse) en alle informatie die je hebt en juist ook om de informatie te relativeren. Het feit dat de info uit een onzekere bron komt maakt dit lastig. Andere informatie, bijv vier meldingen op één dag vanuit één wijk van mensen die menen dat ze jouw kat hebben zien lopen is makkelijker te plaatsen en vaak makkelijker te relativeren.

Mensen willen graag geloven dat wat een dierentolk zegt klopt, zeker als het positieve informatie is. Vraag je af in hoeverre jij in staat bent om objectief te blijven danwel beinvloedbaar bent. 

Je kan bijvoorbeeld te horen krijgen "jouw kat is overleden" met een toelichting hoe dit zou zijn gebeurd etc. Terwijl, in werkelijkheid, jouw kat gewoon leeft en rondloopt in de wijk op zoek naar jou / zijn huis. Stop je dan met zoeken? Of zoek je minder omdat je denkt dat de dierentolk dan misschien gelijk heeft? In dat geval had je natuurlijk beter geen dierentolk kunnen inschakelen.

Wij hebben ervaren dat veel dierentolken heel zeker kunnen zijn over wat zij doorkrijgen aan informatie en dit ook als redelijke zekerheid brengen / uiten. Terwijl de informatie per dierentolk (bij sommige vermissingen worden meerdere dierentolken ingeschakeld tegelijkertijd) vaak heel verschillend is en sommige tolken dus hele zekere gevoelens kunnen hebben over informatie die niet kan kloppen.

Wees hierop bedacht.

Omdat concrete informatie over succes (of geen succes) bij het inschakelen van dierentolken of paragnosten bij vermissing van katten wel erg belangrijk is, horen wij graag informatie als jij hier ervaring mee hebt of viavia ervaringen hebt vernomen.

Wij kunnen deze ervaringen dan weer met anderen delen en ook in de toekomst beter -op basis van conrete ervaringen- adviseren over dierentolken / paragnosten als hulpmiddel bij het opsporen van een vermiste kat. 

Ook kunnen wij meedenken hoe de informatie geplaatst of eventueel vertaald kan worden omdat wij ook in andere situaties hier ervaring in opdoen.