Organisaties inlichten

Meld de vermissing en breng flyers bij alle dierenartsen, asielen, dierenopvangcentra, dierenambulance en de dierenbeschermingsorganisaties in de omgeving.

Vraag of ze op willen letten of ze jouw kat zien.

Neem met regelmaat opnieuw contact op om te informeren naar binnengekomen dieren en om te reminden aan jouw vermiste kat.

Daarnaast wordt social media, waaronder Facebook en Twitter, steeds belangrijker en effectiever voor het vinden van een kat. Zoek naar accounts waar een melding over de vermissing naar jouw inschatting zinvol is gezien het bereik van het account (bijvoorveeld veel volgers en de wijk, of mensen die van dieren houden). Hoe meer mensen de informatie onder ogen krijgen hoe groter de kans dat jouw kat wordt gevonden!