Vermist of ontsnapt: ontsnapt

We maken onderscheid tussen vermiste katten en ontsnapte katten. Lees hier over bij vermist of ontsnapt.

Bij een ontsnapte kat is de reden waarom de kat niet naar huis komt niet de hoofdvraag. De reden is duidelijk, nl. de kat is ontsnapt. Er zijn verschillende redenen waarom een ontsnapte kat vaak niet uit zichzelf terug het huis in wandelt. Lees bij een ontsnapte kat in ieder geval zorgvuldig de pagina aanpassingen rond huis.

In alle gevallen van ontsnapping geldt ook: als je de inzet van een speurhond wilt overwegen: een geurspoor is na enkele dagen verdwenen. Wij verwijzen daarom hier ook naar de pagina (speur)honden.


Verstopt / hiding

Bij een ontsnapte kat is de hoofdvraag: waar zit de kat verstopt

Dit geldt helemaal voor binnenkatten die zijn ontsnapt en niet gewend zijn om buiten te zijn. Je kan beginnen met zoeken in een straal van ca 5 huizen afstand in een circel rondom de ontsnappingsplek. Volgens de theorieen verstopt een ontsnapte kat zich in eerste instantie op de eerste de beste (goede) verstopplek die hij ziet. Dit is met name de eerste dagen na een ontsnapping hele belangrijke informatie! Gaat de kat later verder van de locatie af bewegen, dan wordt het veel moeilijker om de kat te vinden middels zoeken. Zoek bij een ontsnapping daarom de eerste dagen en nachten echt zoveel als mogelijk naar (de schuilplek van) de kat.

Een kat kan zich muisstil verstoppen. Geen beweging en geen geluid. Ook al roep jij, fluister je lieve woordjes en rammel je met zijn lievelingsbrokjes. Als je geluk hebt, miauwt de kat op een gegeven moment terug (en dan alleen als er verder echt  niemand op straat is en vooral geen geluid).  Dit miauwen dan vaak heel zachtjes, voorzichtig (goed luisteren!) en ook pas na lange tijd roepen op die plek (kan wel een week duren!).

Lees ook onze pagina over flyeren met een alinea over flyeren als een kat is ontsnapt.


Bang

Bij een bange of gedesorienteerde kat die zich verstopt is het vaak alleen iemand die de kat goed kent, die de kat kan verleiden tot het maken van een beweging of een voorzichtig miauwtje (als antwoord op roepen / bekend stemgeluid)! Daarom is het zoeken door de eigen bekende mensen van de kat zelf in een ontsnappingssituatie zo belangrijk (dit dus ook als de kat is ontsnapt op een vreemde locatie bijv tijdens logeren). Zie ook onze pagina over geluid.


Minder kans op opsluiting, verwonding, meerijden in auto e.d.

De kans dat een ontsnapte kat ergens opgesloten is geraakt is  klein. Het is niet uitgesloten, de kat kan toevallig na de ontsnapping ergens zichzelf hebben opgesloten. Echter dit is niet aannemelijk.  

Verwonding van een kat (bijv na aanrijding of ziekte) is bij een ontsnapte kat ook niet de reden dat de kat niet naar huis komt, tenzij de kat gewond of ziek raakt na ontsnapping maar dit is niet iets om in aanvang te verwachten.

De kans dat de kat in een auto is gestapt en dus op die manier een eind verder van huis is geraakt, is bij een ontsnapte kat ook veel kleiner dan bij een vermiste kat. Uiteraard geldt hier wederom, niets is uitgesloten, maar het zou op toeval berusten als een ontsnapte kat dit overkomt, terwijl het een reden van niet-thuis-komen kan zijn in geval van een vermiste kat.


Onsnapping vanaf een andere plek dan thuis

Soms ontsnapt een kat vanaf een ander adres dan thuis, bijvoorbeeld vanaf een logeeradres, tijdens een bezoek aan de dierenarts e.d.

Dit zijn hele vervelende situaties, ook omdat de eigenaar dan niet steeds aanwezig is op de ontsnappingsplek en omdat de kat ook de/een woning op die plek niet als thuis / kent ervaart.

Een binnenkat die thuis ontsnapt heeft nog een (gps) gevoel bij de thuislocatie, een ontsnapte kat op vreemd terrein niet of in ieder geval anders. Een ontsnapte kat op vreemd terrein heeft ook geen buren om te herkennen, geluiden uit de buurt die bekend zijn, e.d.

Het is natuurlijk wel zo dat katten een goed orientatievermogen kunnen hebben (weet dat dit verschilt per kat). We adviseren daarom wel om in de situatie dat een kat op vreemd terrein ontsnapt de route (in een rechte lijn) van ontsnappingsplek naar 'huis' extra aandacht te geven bij de zoektocht. Bij 'huis' moet dan ook rekening gehouden worden met recente verhuizingen of minder recent als de woonduur van de kat in een vorige woning veel langer heeft geduurd (zie ook de pagina recent verhuisd?)

De kans dat de kat die ontsnapt is op een vreemde locatie weer terug aan komt wandelen / binnenlopen,  op vermissingslocatie of  thuis is gering. Het kan heel goed zijn dat de kat in zo'n geval de route naar huis gaat lopen maar dit weet je natuurlijk nooit, en thuis kan ook heel ver weg zijn.

In deze situatie zijn de aanpassingen rondom de ontsnappingslocatie heel belangrijk, maar vooral het zoeken (en hopenlijk vinden) door de eigenaar zelf.  Als je als eigenaar in zo'n situatie dag en nacht zou kunnen gaan verblijven op de ontsnappingslocatie, om veel te zoeken en om met jouw aanwezigheid de kat te lokken, dan geeft dat de meeste kans op het (snel) terugvinden van de kat. 


Kat in paniek - 'van de aardbodem verdwenen'

Een kat die in paniek verstopt zit kan de eerste week / anderhalf week stil en bewegingsloos op de verstopplek blijven zitten. Als  na een ontsnapping jouw kat 'van de aardbodem verdwenen lijkt', dan past dat in het verwachtingspatroon. Nog meer reden om alles ondersteboven te keren op zoek naar de verstopplek van jouw kat. Zie ook de teks over het hidingsgedrag bij ontsnapte binnenkatten.

NB Wij hebben in de afgelopen jaren de indruk gekregen dat jonge katten die niet gewend zijn om vrij buiten te lopen na een ontsnapping wel eerder de neiging hebben om te gaan lopen (op onderzoek uit) dan oudere katten.


Vangkooi

Het plaatsen van een vangkooi in eigen tuin of buurtuin kan in geval een kat ontsnapt is heel effectief zijn als fysiek zoeken in directe omgeving niets oplevert. Zie ook de onderstaande tekst van de site van Missing Pet Partnership (VS).

kat ontsnapt vangkooi

Op deze pagina Recovery Tips - Displaced Cat Behavior staat veel informatie over de situatie van een ontsnapte kat.


Binnenkatten / buitenkatten

Als we praten over ontsnapte katten, dan bedoelen we zowel binnenkatten (katten die alleen binnen gewend zijn) als buitenkatten die ontsnappen op vreemd grondgebied of parttime katten die van iets schrokken en wegrenden. Het gedrag van de binnenkat en buitenkat -na ontsnapping- kan goed van elkaar verschillen (lees meer bij binnenkat en buitenkat) maar alles wat we hierboven beschrijven gaat op voor zowel de binnenkat als de buitenkat die ontsnapt.


Meer informatie

Lees meer informatie over gedrag van ontsnapte katten op de  Recovery Tips - Displaced Cat Behavior pagina (engelse taal) en  lees meer informatie over kat - karakter en voorspellingen over gedrag in een ontsnappingssituatie de Recovery Tips - Shelter Tip Sheet pagina.